• Calderas mixtas Intergas

  Calderas mixtas Intergas

  24 de Septiembre de 2017

  Renueva tu antigua caldera por una caldera de condensación INTERGAS y ahorra un 30% de gas en calefacción y un 15% en agua caliente sanitaria.

  https://youtu.be/y26CWmJo9vY
  Solicita presupuesto SATEI   683500785

 • SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA INTERGAS

  SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA INTERGAS

  2 de Julio de 2017

  Incremento ahorro energético


  Gracias a su doble alto rendimiento, condensan tanto en calefacción como en ACS, gracias a que tiene dos serpentines separados, uno para calefacción y otro para ACS, lo que produce un aumento de eficiencia en ACS del 10-15 % en comparación con las calderas tradicionales de condensación de gas y un 30 % en calefacción con respecto a las calderas tradicionales.

  Disminución del consumo de electricidad

  Mejor confort acústico, gracias a su bomba modulante en continuo de clase A con índice de eficiencia energética EEI <0,23 (cumple ErP 2009/125/CE) , y a la generación de ACS sin necesidad de accionamiento de la bomba, aumentando así la vida útil de la bomba.

  Reforma hoy tu vivienda

  Instala la calefacción cuando quieras, configurable como solo calefacción o solo ACS sin tener que conectar el sistema que no se utilice.
  Si cambias el suministro de gas no te preocupes, la transformación de gas es sencilla, sustitución del diafragma y modificación de 4 parámetros en la programación.

 • Todo en uno en las calderas de INTERGAS

  Todo en uno en las calderas de INTERGAS

  2 de Julio de 2017

  Más de seis posibles aplicaciones en una sola caldera, gracias al sistema electrónico multiprogramas de fácil manejo:

  1. Calefacción y ACS
  2. Solo calefacción
  3. Calefacción con acumulador externo, conectando directamente en la tarjeta electrónica una válvula de tres vías y la sonda para acumulador externo
  4. Solo calentamiento acumulador externo, conectando directamente en la tarjeta electrónica la sonda para acumulador externo
  5. Solo ACS
  6. Gestión de dos zonas posibilidad de realizar hasta dos zonas gestionadas directamente por la caldera
  7. Suelo radiante, en el caso de instalaciones con una segunda bomba de apoyo la puedes conectar directamente a la caldera.
  https://youtu.be/y26CWmJo9vY

 • Principales ventajas de las calderas de INTERGAS

  Principales ventajas de las calderas de INTERGAS

  2 de Julio de 2017
  • MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA

   Conectando los sistemas de regulación climática, la temperatura de impulsión se adapta constantemente a la demanda de calefacción de la vivienda, a través de la sonda externa opcional o del termostato ambiente modulante OPEN THERM con o sin cables.

  • COMPATIBLE CON ENERGIA SOLAR

   Posibilidad de calentar el agua proveniente de un acumulador solar instalando el kit solar opcional.

  • ECOFRIENDLY

   Amistosa con el medio ambiente, gracias a su clasificación de NOx clase 5 y las reducidas emisiones de CO2.

  • REDUCIDOS TIEMPOS DE MANTENIMIENTO

   Muy fácil al ser todo frontal, ya no tienes que preocuparte por dejar espacio lateral entre el armario y la caldera.

 • AGENT DE POSADA EN MARXA I D’ADEQUACIÓ D’APARELLS PER CANVI DE FAMILIA DE GAS (APMR-CD)

  AGENT DE POSADA EN MARXA I D’ADEQUACIÓ D’APARELLS PER CANVI DE FAMILIA DE GAS (APMR-CD)

  12 de Marzo de 2016

  Som una empresa habilitada per l’entitat certificadora per poder realitzar posades en marxa d’aparells alimentats amb qualsevol tipus de família de gas.

  Així com fer l’adequació i substitució de diferents tipus d’aparells per canvi de família de gas.

  Si vostè té una caldera que funciona amb gas natural o amb gas propà i vol que funcioni amb un altre tipus de gas, i el aparell està homologat per aquest canvi no hi ha cap inconvenient nosaltres li fem.

  Si vostè vol col·locar un aparell nou o substituir la caldera o el escalfador de que disposa, nosaltres li realitzem sense cap tipus d’entrebanc en fer la posada en marxa, li realitzem al mateix moment del muntatge i automàticament la caldera o el escalfador queda en funcionament amb una òptima eficiència.

  Realitzem tot tipus de manteniments per aparells alimentats amb gas (gas natural, butà i propà).

  Realitzem un certificat homologat de l’operació realitzada.

 • EMPRESA CERTIFICADA, INSTAL·LADOR ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ – ESPECIALISTA-

  EMPRESA CERTIFICADA, INSTAL·LADOR ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ – ESPECIALISTA-

  26 de Enero de 2016

  Som una empresa habilitada per fer butlletins, certificats, memòries tècniques de qualsevol tipus de instal·lació elèctrica (bàsica o especialista).

  Fem instal·lacions noves així com contractes de manteniments de instal·lacions o locals ja existents. Disposem de càmera d’infrarojos per poder-nos avançar a possibles avaries futures provocades per contactes defectuosos (que son les més habituals).

  Si vols saber més entra al apartat de noticies on parlem de Càmera infrarojos.

 • EMPRESA CERTIFICADA INSTAL·LADORS DE GAS B I APMR-CD

  EMPRESA CERTIFICADA INSTAL·LADORS DE GAS B I APMR-CD

  8 de Enero de 2016

  Som una empresa habilitada per poder realitzar certificacions de qualsevol tipus de instal·lació o aparell a gas, (gas natural, gas propà, o gas butà), subministrades a una pressió màxima d'operació (MOP) inferior o igual a 5 bar.

  Realitzem obra nova,rehabilitació i contractes de manteniment.

  A més del carnet de gas B, disposem de l'acreditació d'agent de posada en marxa i d'adequació d'aparells per canvi de família de gas ( APMR-CD). Per aquesta raó podem fer manteniments a top tipus d'aparells independentment de la seva potència, adjuntant, si s'escau el certificat de posada en marxa. 

  Si li han passat la inspecció periòdica o la revisió i li han trobat alguna anomalia principal o secundaria, nosaltres li adeqüem i adjuntem l'informe satisfactori per presentar-lo a l'organisme adient. 

  També estem autoritzats per poder realitzar les inspeccions periòdiques, no dubti en informar-se.

 • INSTAL-LADOR AUTORITZAT BIOMASSA, GAS NATURAL....

  INSTAL-LADOR AUTORITZAT BIOMASSA, GAS NATURAL....

  8 de Enero de 2016

  Instal·lador autoritzat per a canvi de família de gas i instal·lacions de biomassa, Gas Natural, Gas Propà, Gas Butà, Gasoil.....

   

 • CÀMERA D’INFRAROJOS PER EVITAR FUTURES AVARIES.

  CÀMERA D’INFRAROJOS PER EVITAR FUTURES AVARIES.

  8 de Enero de 2016

  Disposem de càmera d’infrarojos, o també anomenada càmera tèrmica, per poder realitzar informes preventius i reparar possibles avaries produïdes a conseqüència de l'escalfeïment que resulta quan s’afluixen els contactes dels aparells de protecció o embarrats, ens assegurem que la seva instal·lació funcioni correctament i no generi riscos.

  Sempre és millor reajustar, rectificar o corregir un petit defecte que fer la reparació quan el mal està fet i s’han de substituir els elements malmesos

  Aquest mètode serveix per trobar possibles avaries en instal·lacions elèctriques, i també és molt apropiat per saber quina part del nostre habitatge o local no està ben aïllat i tenim pèrdues de calor o de fred. Alhora podem saber on tenim una pèrdua sota terra d’un tub de calefacció o aigua calenta sanitària (acs).

 • EMPRESA CERTIFICADA ITE I GASOS FLUORATS

  EMPRESA CERTIFICADA ITE I GASOS FLUORATS

  8 de Enero de 2016

  Som una empresa habilitada per poder fer certificacions de manteniment i registres d'instal·lacions tèrmiques en edificis (calefacció, climatització i aigua calenta sanitària).
  Alhora fem instal·lacions i manteniments de sistemes de climatització de qualsevol càrrega de refrigerant fluorats, certificació de càlcul de càrrega de gas, control de fuites de refrigerant d'acord amb el reglament (CE) núm. 1516/2007.

  Desenvolupem la nostra tasca diària de forma eficient i respectant al màxim el medi ambient. Disposem d'una màquina recuperadora de gasos fluorats per extreure el gas dels aparell de calor i fred, i així portar-los al gestor de residus i recuperació corresponent.

 • AGENT DE POSADA EN MARXA, DE QUÈ ES TRACTA?

  AGENT DE POSADA EN MARXA, DE QUÈ ES TRACTA?

  22 de Diciembre de 2015

  APMR- CD - Agents de posada en marxa, manteniment, reparació i adequació d’aparells de gas.

  Els aparells de gas han d’estar ben instal·lats i que els sistemes de seguretat que tenen estiguin en perfectes condicions per tal de ser segurs. Per a poder ficar a la venda un aparell de gas els fabricants s’han de ajustar a estrictes regulacions nacionals i internacionals, el compliment de les quals suposa que aquestos compten amb un altíssim nombre d’elements de seguretat.

  Detectors de seguretat d'encès, bimetàl·lics, termoparells, sondes d'ionització, cèl·lules fotoelèctriques i fotoconductores, tubs de descàrrega, analitzadors d'atmosfera, assegurances contra excessos de temperatura, termòstats, controls de pressió de fluid, dispositius de control i d'evacuació de PDCs, assegurances contra excés o cabal insuficient, i una llarga llista d'elements que asseguren de manera redundant que mai es produirà una combustió incontrolada del gas i per tant una situació de risc per a l'usuari.

  L’agent de posada en marxa és la persona que coneix a fons tots aquestos elements, i que està qualificat per poder determinar en una inspecció que tot està correcte. Ha de verificar el bon funcionaments de tots els elements de seguretat. Ha de confirmar que l’aparell està ben instal·lat i al lloc adequat, que no hi ha cap fuga i el ser correcte funcionament

  Però, qui pot ser agent de posada en marxa? Qui podrà signar el Certificat Oficial que confirma que s’ha fet al inspecció corresponent a l'aparell de gas?

  El Reglament de Gas (la seva ITC-ICG 09) ens diu el següent:

  5.3.1 L'engegada, manteniment i reparació dels aparells de gas podrà realitzar-se:
  - Pel servei tècnic d'assistència del fabricant, sempre que posseeixi un sistema de qualitat certificat, o per instal·ladors de gas que compleixin els requisits indicats en el capítol 4 de la ITC-ICG 09, quan es tracti d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de més de 24,4 kW de potència útil o de vitroceràmiques a gas de focs coberts.
  - Pel servei d'assistència tècnica del fabricador o una empresa instal·ladora de gas, per a la resta d'aparells.

  5.3.2 L'adequació d'aparells per canvi de família de gas podrà ser realitzada pel servei tècnic del fabricant sempre que posseeixi un sistema de qualitat certificat o per instal·ladors de gas de categoria A que compleixin els requisits indicats en el capítol 4 de la ITC-ICG 09. Per a aquesta fi, sempre s'utilitzaran components de característiques tècniques iguals a les aprovades en la certificació de tipus. L'agent que realitzi l'engegada d'un aparell de gas haurà d'emetre i lliurar al client un certificat d'engegada, conforme al contingut del model de l'annex 4 d'aquesta ITC. Així mateix, arxivarà aquesta documentació i la mantindrà a la disposició de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma per un període mínim de cinc anys.

  Això ens diu que un instal·lador habilitat de gas amb la corresponent formació pot fer la posada en marxa d'aparells de gas i els canvis de família.

  Un producte pot perdre la garantia en el moment que aquest producte és manipulat per personal no habilitat per a això. És necessari realitzar una formació teòric pràctica, aprovar un examen oficial i disposar del títol expedit pel Ministeri d’Indústria per tal de poder realitzar les tasques pròpies de l’Agent de Posada en marxa. Una vegada es disposa de la titulació esmentada cap document de garantia de cap aparell pot negar que a més dels Serveis Tècnics Oficials els Agents de posada en marxa puguin realitzar les tasques de què es tracta.

 • TELECOMUNICACIONS

  TELECOMUNICACIONS

  26 de Mayo de 2015

  Realitzem instal·lacions de xarxes informàtiques per ordinadors i telefonia, muntem racks informàtics, tot el relacionat en telecomunicacions pel seu negoci.

 • SOBRETENSIONS

  SOBRETENSIONS

  20 de Abril de 2015

  La normativa que afecta a obra nova obliga a instal·lar proteccions sobretensions permanents i transitòries. Aquesta és la millor forma de protegir els aparells de la vostra vivenda o local. Demani'ns informació.

 • PREGUNTES TÈCNIQUES

  PREGUNTES TÈCNIQUES

  27 de Marzo de 2015

  Els oferim, i fiquem a la seva disposició, els nostres coneixements i amplia experiència per  qualsevol tipus de dubte o consulta que tingui relació amb els següents temes: electricitat, fontaneria, calefacció, antenes, vídeo vigilància, porters, alarmes i altres relacionats com energies renovables.