Publicado: 8 de Enero de 2016

Disposem de càmera d’infrarojos, o també anomenada càmera tèrmica, per poder realitzar informes preventius i reparar possibles avaries produïdes a conseqüència de l'escalfeïment que resulta quan s’afluixen els contactes dels aparells de protecció o embarrats, ens assegurem que la seva instal·lació funcioni correctament i no generi riscos.

Sempre és millor reajustar, rectificar o corregir un petit defecte que fer la reparació quan el mal està fet i s’han de substituir els elements malmesos

Aquest mètode serveix per trobar possibles avaries en instal·lacions elèctriques, i també és molt apropiat per saber quina part del nostre habitatge o local no està ben aïllat i tenim pèrdues de calor o de fred. Alhora podem saber on tenim una pèrdua sota terra d’un tub de calefacció o aigua calenta sanitària (acs).