Publicado: 8 de Enero de 2016

Som una empresa habilitada per poder realitzar certificacions de qualsevol tipus de instal·lació o aparell a gas, (gas natural, gas propà, o gas butà), subministrades a una pressió màxima d'operació (MOP) inferior o igual a 5 bar.

Realitzem obra nova,rehabilitació i contractes de manteniment.

A més del carnet de gas B, disposem de l'acreditació d'agent de posada en marxa i d'adequació d'aparells per canvi de família de gas ( APMR-CD). Per aquesta raó podem fer manteniments a top tipus d'aparells independentment de la seva potència, adjuntant, si s'escau el certificat de posada en marxa. 

Si li han passat la inspecció periòdica o la revisió i li han trobat alguna anomalia principal o secundaria, nosaltres li adeqüem i adjuntem l'informe satisfactori per presentar-lo a l'organisme adient. 

També estem autoritzats per poder realitzar les inspeccions periòdiques, no dubti en informar-se.