Publicado: 8 de Enero de 2016

Som una empresa habilitada per poder fer certificacions de manteniment i registres d'instal·lacions tèrmiques en edificis (calefacció, climatització i aigua calenta sanitària).
Alhora fem instal·lacions i manteniments de sistemes de climatització de qualsevol càrrega de refrigerant fluorats, certificació de càlcul de càrrega de gas, control de fuites de refrigerant d'acord amb el reglament (CE) núm. 1516/2007.

Desenvolupem la nostra tasca diària de forma eficient i respectant al màxim el medi ambient. Disposem d'una màquina recuperadora de gasos fluorats per extreure el gas dels aparell de calor i fred, i així portar-los al gestor de residus i recuperació corresponent.